Over RVB
Aarding
Bliksem
Inspecties
Overspannings-
beveiliging

Aarding kan op verschillende manieren tot stand komen.
Hieronder vindt u uitleg over de verschillende soorten aarding:

1. Aardelektrode

Een aardelektrode bestaat uit een massieve koperen draad met een kwadratuur van
25 mm² of 50 mm². Deze draad wordt door middel van een indrijfsysteem de grond ingebracht tot een bepaalde diepte met de juiste weerstandswaarde.


Werkwijze

Het indrijven van de elektroden in de grond kan door middel van een elektrische slaghamer en/of een perslucht slaghamer geschieden.
De aardelektrode wordt iedere drie geslagen meters gemeten. Wanneer de juiste weer-standswaarde is bereikt, vindt er een referentie meting plaats. Deze meting geschiedt door middel van een jaarlijks gekalibreerd meetin-strument. Van de gemeten weerstandswaarden wordt een meetrapport gemaakt.

2. Fundatie aarding

Bij nieuwbouw projecten is het mogelijk om een goede en tevens lage weerstandswaarde te realiseren door het aanbrengen van een ringleiding in de fundatie balk van het gebouw.
De ringleiding kan bestaan uit:

  • Een ringleiding van koperdraad
  • Een ringleiding van doorgelast speciaal aangebracht staal
  • Een ringleiding van doorgelast bouwkundig staal

FundatieaardingOp deze ringleiding kunnen bijvoorbeeld worden aangesloten:

- De meterkast
- De staalcontructie
- De liftgeleiders

Als aardvoorziening van de ringleiding kunnen betonnen heipalen of geslagen elektroden dienst doen. Fundatie aarding geeft meestal een lage weerstandswaarde hetgeen prijstechnisch belangrijk kan zijn.


Van de gemeten weerstandswaarden wordt een meetrapport gemaakt.
Deze manier van aarden zorgt ervoor dat alle aardpunten een gelijk aardpotentiaal hebben en op elke plaats kan worden gerealiseerd. Dit kan een voordeel zijn wanneer er ook gebruikt wordt gemaakt van bliksem- en overspanningsbeveiliging.

3. Schone aardingssystemen

Schone_aarding1Deze aarding moet u apart zien van de vorig beschreven veiligheidsaarding. Een veiligheids-aarding voor een elektrotechnische meterkast
is GEEN schone aarding.

In de bovenste grondlaag bevinden zich stoor-signalen. Deze kunnen optreden door kabels in de grond. Door de laatste meters elektroden volledig af te schermen door middel van een ommanteling van de elektrode kunnen er geen stoorsignalen meer optreden aan deze aarding. Ook moet de indrijfstaaf worden verwijderd. Schone aardingssystemen worden meestal toegepast bij audio apparatuur waarbij een hinderlijke "brom" optreedt. Computersystemen vragen vaak ook om een schone aarding. Deze elektronica is erg gevoelig voor invloeden van buitenaf.
Schone_aarding2

Schone aardingssystemen worden aangelegd
met een VD draad in diverse diameters of een coaxinad kabel ( kabel heeft een aparte om-manteling)

Koppeling tussen de schone aarding en de veiligheidsaarding mag nooit voorkomen en wordt gescheiden door een filter.De norm NEN 1010 bepaald dat er maar 1 aardingssystemen in een installatie aanwezig mag zijn.

Terug naar boven

RVB BLIKSEMBEVEILIGING, aarding en overspanningsbeveiliging.
Webdesign: Designmasters