Over RVB
Aarding
Bliksem
Inspecties
Overspannings-
beveiliging

Certificering

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de meest bekende is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

VCA
VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

 

RVB BLIKSEMBEVEILIGING, aarding en overspanningsbeveiliging.
Webdesign: Designmasters